Dương, M. L., Nguyễn, H. Đan T., Bùi, Q. N., Hứa, K. C. và Trương, Q. T. (2023) “GIÁ TRỊ SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH RỐN, ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA TRONG TIÊN LƯỢNG SỨC KHOẺ THAI NHI Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 - 2023 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 186-193. doi: 10.58490/ctump.2023i62.1484.