Hà, T. H. Ân, Trương, N. P., Trịnh, T. H. C. và Ông, . H. T. (2022) “ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIỄM KHUẨN HUYẾT SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 210-217. doi: 10.58490/ctump.2022i50.147.