Hà, T. H. Â. và c.s. (2022) “ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIỄM KHUẨN HUYẾT SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 210–217. doi: 10.58490/ctump.2022i50.147.