Lâm, T. H. G., Văng, V. A., Ngô, T. T. H., Nguyễn, L. K. K., Nguyễn, T. L. L., Trần, T. P. M., Nguyễn, P. Đức và Võ, T. T. (2022) “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO HỒNG CẦU TRÊN TIÊU BẢN NHUỘM GIEMSA VÀ BCB Ở BỆNH NHÂN α-THALASSEMIA THỂ TRUNG BÌNH TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 202-209. doi: 10.58490/ctump.2022i50.146.