Lâm, T. H. G. và c.s. (2022) “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO HỒNG CẦU TRÊN TIÊU BẢN NHUỘM GIEMSA VÀ BCB Ở BỆNH NHÂN α-THALASSEMIA THỂ TRUNG BÌNH TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 202–209. doi: 10.58490/ctump.2022i50.146.