Bùi, M. N., Trần, V. A. và Lê, T. T. A. (2022) “KHẢO SÁT KẾT QUẢ KIỂM SOÁT MỤC TIÊU NỒNG ĐỘ LDL-c HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH MẠN ĐÃ ĐIỀU TRỊ ROSUVASTATIN 10MG TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 195–202. doi: 10.58490/ctump.2022i50.145.