Bùi, T. D. K. và c.s. (2023) “KHẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRONG VIỆC ÁP DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỂ ĐIỀU TRỊ CÁC VẤN ĐỀ VỀ DA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 165–172. doi: 10.58490/ctump.2023i62.1444.