Phạm, T. D. P. và c.s. (2023) “TỶ LỆ PHÁT HIỆN LAO PHỔI MỚI TRÊN ĐỐI TƯỢNG NGHI LAO PHỔI BẰNG XÉT NGHIỆM GENE XPERT MTB/RIF TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TIỀN GIANG NĂM 2022 - 2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 98–105. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1412.