Lâm, T. T. T., Lâm, N. A., Nguyễn, T. H. và Lê, H. L. P. (2022) “TẦN SUẤT SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ TRONG CÔNG VIỆC VÀ NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 180-188. doi: 10.58490/ctump.2022i50.141.