Nguyễn, M. P., Phan, V. H., Trần, T. T., Lê, H. M., Thái, H. N. T. và Võ, V. T. (2023) “KHẢO SÁT TỶ LỆ TRẺ TỪ 18 THÁNG ĐẾN 36 THÁNG CÓ NGUY CƠ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ BẰNG THANG ĐIỂM M-CHAT-R/F VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON Ở TỈNH CÀ MAU NĂM 2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 207-214. doi: 10.58490/ctump.2023i62.1400.