Lương, T. N. N. và Nguyễn, H. D. (2023) “NGHIÊN CỨU TỈ LỆ NHIỄM CHLAMYDIA TRACHOMATIS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI 3 THÁNG ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 148–155. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1385.