Nguyễn, T. T. L. và c.s. (2023) “KHẢO SÁT MỨC ĐỘ LO ÂU CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT NĂM THỨ 4 TRƯỚC KHI THỰC HIỆN KỸ THUẬT TIÊM TÊ CẬN CHÓP TRÊN BỆNH NHÂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM HỌC 2022-2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 169–175. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1377.