Sơn, T. M. N. và c.s. (2023) “GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN XÂM LẤN TẠI CHỖ VÀ DI CĂN HẠCH VÙNG CỦA UNG THƯ TRỰC TRÀNG”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 92–98. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1358.