Trần, T. H. A., Trần, N. D. và Nguyễn, T. T. T. (2022) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI CHỖ VIÊM DA CƠ ĐỊA MẠN TÍNH BẰNG E-PSORA (POLYHYDROXY ACID, JOJOBA OIL, VITAMIN E) TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 136–143. doi: 10.58490/ctump.2022i50.135.