Tô, T. Q. và Phùng, N. T. (2023) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG NGỪA BỆNH COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI XÃ PHƯỚC LONG, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2022 - 2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 135–141. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1340.