Nguyễn, T. M. D. và c.s. (2022) “NGUY CƠ TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 129–136. doi: 10.58490/ctump.2022i50.134.