Phạm, T. C. T. và c.s. (2022) “TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 121–128. doi: 10.58490/ctump.2022i50.133.