Lý , H. K., Nguyễn, T. N., Huỳnh , N. P. Q. và Nguyễn , T. T. T. (2022) “Thực trạng công tác quản lý người bệnh đái tháo đường và một số yếu tố liên quan tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (47), tr 14-20. doi: 10.58490/ctump.2022i47.13.