Trần, Đ. H. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN KHÁNG CLARITHROMYCIN VÀ LEVOFLOXACIN CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC BẠC LIÊU NĂM 2022-2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 175–181. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1277.