Nguyễn, T. L. P., Phạm, V. M. và Lê, V. L. (2023) “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở THAI PHỤ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022-2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 38–43. doi: 10.58490/ctump.2023i62.1273.