Thái, T. Đ. và Nguyễn, T. H. (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI BỂ THẬN NHIỀU VIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI SAU PHÚC MẠC TẠI CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 85–92. doi: 10.58490/ctump.2022i50.127.