Đinh, V. T. và c.s. (2023) “ĐỐT NHIỆT SÓNG CAO TẦN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI CẦN THƠ NĂM 2021 – 2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 155–162. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1265.