Đồng, M. L. và Đàm, V. C. (2022) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC DÒNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG LASER HOLMIUM: YAG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 77–85. doi: 10.58490/ctump.2022i50.126.