Nguyễn, V. T. và c.s. (2023) “KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CÔNG THỨC ƯỚC ĐOÁN ĐỘ LỌC CẦU THẬN VỚI ĐỘ THANH THẢI CREATININE 24 GIỜ CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 35–363. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1255.