Bùi M. T. và Dương, X. C. (2023) “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TRONG KÊ ĐƠN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 50–56. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1252.