Lao , K., Cao , T. T. N. và Đặng , D. K. (2023) “NGHIÊN CỨU TÍNH PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 36–42. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1234.