Nguyễn, D. G. B., Nguyễn, T. T. N., Thái, Q. D., Ngô, A. Đức, Thái, N. H., Vương, V. H., Chiêm, N. M., Lê, C. N., Nguyễn, T. T. N., Nguyễn, T. H. N. và Nguyễn, N. N. T. (2023) “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG HỖ TRỢ GIẢM CÂN CHIẾT XUẤT TỪ LÁ DÂU TẰM, LÁ SEN, LÁ TRÀ XANH VÀ QUẢ MƯỚP ĐẮNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 149-157. doi: 10.58490/ctump.2023i62.1230.