Trần, V. T., Lê, M. L. và Hoàng, Q. B. (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN ĐA TIÊU CỰ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỤC THỂ THỦY TINH TẠI BỆNH VIỆN MẮT – RĂNG HÀM MẶT CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 15–22. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1224.