Nguyễn, T. N. H., Mai, T. K. Đoan, Hoàng, T. T. A., Phan, T. D., Hồ, T. H. Đào, Lư, T. D. và Dương, T. T. T. (2022) “THỰC TRẠNG THỰC HÀNH VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 48-53. doi: 10.58490/ctump.2022i50.121.