Huỳnh, N. P. Q. và Huỳnh, N. P. T. (2022) “RÀO CẢN TRONG CHẤP NHẬN TIÊM NGỪA VẮC XIN VIRUS CÚM MÙA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 24-32. doi: 10.58490/ctump.2022i50.118.