Lý, H. H. H. và c.s. (2022) “KHẢO SÁT MÃ VẠCH ADN, ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH TINH DẦU CỦA CÂY KHUYNH DIỆP SỪNG CAO-HỌ SIM (MYRTACEAE)”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 14–24. doi: 10.58490/ctump.2022i50.117.