Dương, T. T. V. và c.s. (2022) “BẠCH CẦU ÁI TOAN MÁU – DẤU ẤN SINH HỌC TIÊN LƯỢNG ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (50), tr 1–7. doi: 10.58490/ctump.2022i50.115.