Huỳnh Võ Hoài Thanh, Nguyễn Thị Diễm và Phạm Thị Ngọc Nga (2022) “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐA HÌNH GEN CYP2C19 Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG NĂM 2021 - 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (48), tr 70-77. doi: 10.58490/ctump.2022i48.112.