Phạm, . L. C. T., Phan , V. H. B. và Đỗ , T. T. . (2022) “ Đánh giá kết quả điều trị áp tơ tái phát bằng laser Diode mức năng lượng thấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (47), tr 7-13. doi: 10.58490/ctump.2022i47.11.