Huỳnh Tố Như (2022) “KHẢO SÁT NHU CẦU CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHO NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ TẠI CÁC THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (48), tr 121-128. doi: 10.58490/ctump.2022i48.100.