Lý Thành Du, và Nguyễn Như Nghĩa. 2022. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VI KHUẨN SINH MEN BETALACTAMASE PHỔ RỘNG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU PHỨC TẠP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-202”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 48 (Tháng Mười-Một):106-13. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.97.