Lý , Ngọc Tú, Thị Bích Ngân Thạch, Thái Minh Đạt Nguyễn, Hoài Hiểu Phạm, Thị Lén Lý, Thị Diễm Chinh Đỗ, Thị Minh Thư Nguyễn, và Đình Khá Phạm. 2022. “TỶ LỆ HIỆN MẮC VÀ CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN GIA TĂNG MỨC ĐỘ RỐI LOẠN LO ÂU CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 48 (Tháng Mười-Một):1-8. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.87.