Trần , Trọng Nhân, Hoàng Lai Phạm, và Thành Tấn Nguyễn. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI 2 XƯƠNG CẲNG CHÂN BẰNG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 41 (Tháng Năm):226-32. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/781.