Nguyễn, Quốc Anh, và Thị Phương Đan Trần. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRÁM BÍT ỐNG TUỶ Ở RĂNG MỘT CHÂN BẰNG KỸ THUẬT LÈN NHIỆT BA CHIỀU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2019-2021”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 41 (Tháng Năm):55-62. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/754.