Nguyễn, Văn Phong, Văn Khoe Nguyễn, Hoàng Toàn Ngô, và Văn Minh Lê. 2023. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG TÂM THẦN Ở BỆNH NHÂN HẬU NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022-2023 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 62 (Tháng Bảy):122-28. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.737.