Trần , Như Ý, Cẩm Đào Huỳnh, Kim Ngân Triệu, Cát Minh Trần, Hoàng Diệu Trần, Đình Thi Trịnh, Thị Hậu Võ, và Văn Đợi Mai. 2023. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2021 – 2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):78-84. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.730.