Huỳnh, Tiến Phát, Tuấn Đạt Trương, Trấn Phương Quách, Ngọc Thúy Vy Đào, Hoàng Mến Nguyễn, và Thị Thu Trâm Nguyễn. 2023. “KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ĐỊA Y USNEA UNDULATA VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG VÀO BÀO CHẾ KEM CHỐNG NẮNG”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 61 (Tháng Bảy):378-86. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.729.