Sôn, Ny Ka, và Thị Bích Ngọc Ngô. 2023. “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SỨC KHOẺ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG NĂM 2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):87-94. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.727.