Nguyễn, Quang Hải, và Nhữ Bảo Hiếu Lê. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẤY GHÉP IMPLANT NHA KHOA CÓ GHÉP XƯƠNG NHÂN TẠO Ở BỆNH NHÂN MẤT RĂNG HÀM TRÊN TỪNG PHẦN ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):225-31. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.715.