Nguyễn, Trung Nghĩa, và Anh Chi Hồ. 2023. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM ỐNG TAI NGOÀI DO NẤM ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):217-24. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.714.