Huỳnh, Thị Bích Lệ, Thị Thúy Lê, Thị Ngọc Ánh Huỳnh, và Thị Tuyết Thu Hồ. 2023. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THIẾU HỤT ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHAT DEHYDROGENASE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):174-80. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.708.