Nguyễn, Phục Hưng, Thị Vân Kiều Đặng, và Thị Mỹ Hương Võ. 2023. “PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRỰC TIẾP Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2019 – 2021 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):95-102. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.698.