Trần, Thị Ngọc Anh, và Văn Tường Phan. 2023. “THỰC TRẠNG GHI HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT NĂM 2022”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):79-86. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.697.