Hoàng, Nguyễn Nhật Linh, Thị Thúy Nga Nguyễn, Trần Anh Vũ Nguyễn, Đăng Trung Trần, và Minh Huân Trần. 2023. “THỰC TRẠNG RÁC THẢI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022 ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):72-78. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.696.