Dương, Thị Kim Hoa, Thị Minh Quyên Phạm, và Thị Hồng Lĩnh Ngô. 2023. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TRẦM CẢM Ở PHỤ NỮ THAI NGHÉN NGUY CƠ CAO ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):48-55. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.693.