Nguyễn, Đình Phương Thảo, Thị Hiền Mai, và Thị Thu Huyền Lư. 2023. “TUỔI MÃN KINH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CÁC YẾU TỐ KINH TẾ XÃ HỘI Ở PHỤ NỮ MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG ”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):41-47. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.692.