Lê, Hoàng Minh Châu, Văn Hiếu Mai, Thị Diệu Nguyễn, và Thị Hoàng Trần. 2023. “YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA LOẠN SẢN PHẾ QUẢN PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH RẤT NON THÁNG”. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ, số p.h 58 (Tháng Tư):27-33. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i58.690.